SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Stockholms Judoklubb

SJK – det är du
Stockholms Judoklubb grundades 26 juli 1960 och tillhör Stockholms och Sveriges äldsta nu aktiva judoklubbar. Vi är medlemmar i Svenska Judoförbundet samt Stockholms Judoförbund.

 

SOM MEDLEM I STOCKHOLMS JUDOKLUBB, är du just medlem. Även om det är ditt barn som är medlem, räknas du in. Men du är inte kund utan medlem. Vi är en ideell förening och alla ställer upp på sin fritid för att vi gillar judo.

Du är därför en viktig kugge i både vår värdegrund, vår utveckling av klubben och vår löpande verksamhet. Vill du inte ställa upp och jobba lite då och då, hjälpa kassören genom att betala avgifter i tid, vara hövlig nog att diskutera i enrum med en tränare om du tycker att något är konstigt eller fel, är Stockholms Judoklubb inget för dig.

 

UTVECKLING. Har du idéer på hur vi ska utveckla klubben, göra den tillgänglig för fler, hur vi ska se till att vår värdegrund inte fallerar i detaljerna, förbättra lokalen eller förbättra för medlemmarna är både tränare och styrelse intresserade! Tas tacksamt emot på sjk@stockholmsjudoklubb.se

 

RESPEKTERA TRÄNARNA. Våra tränare förtjänar respekt för sitt engagemang. De lär ut judo på sin fritid mot en mycket låg ersättning. Vi försöker ständigt utbilda dem och göra dem ännu bättre, så ofta går de kurser på sin fritid. De är ovärderliga för vår verksamhet och de tar gärna emot feedback och frågor! Och vi jobbar enligt principen: negativ kritik i enrum – beröm, gärna inför andra.

 

STÄDNING. Kommunen ger oss en billig dojo mot att vi själva städar och håller ordning. Plocka upp skräp, städa undan efter dig och dammsug gärna mattan nån gång, så blir vi alla gladare.

 

STYRELSE. För dig som är extra intresserad av att hjälpa till finns alltid en styrelsepost att kandidera till. De flesta ideella föreningar i Sverige lider numera av att föräldrar till medlemmar och medlemmar inte har tid eller lust att engagera sig. Det är dessutom helt ovlönat arbete, där den stora glädjen ligger i att vara till nytta och glädje för andra. Och utan styrelse, ingen klubbverksamhet.

 

NYBÖRJARE. Vi ställer naturligtvis lägre krav på den som är nybliven medlem, men även föräldrar till nyblivna medlemmar förväntas bidra. Och tycker du att något är fel eller konstigt – ta tag i det direkt! Prata med tränaren. Tycker du inte att du får gehör, hör av dig till styrelsen - sjk@stockholmsjudoklubb.se

Vår målsättning

 

 • Vara känd som en klubb som är duktig på friskvårds- och motionssidan.

 • Kännetecknas av trivsel och kamratskap.

 • Verka för att höja judons status i Stockholm.

 • Uppmuntra och stödja våra medlemmar att delta i läger och medverka i tävlingar samt stödja de som vill bli riktigt duktiga.

 • Vara en klubb som vid tävlingar kännetecknas av gott uppträdande både inom gruppen och gentemot övriga deltagare, domare och funktionärer.

 • Ständigt utbilda instruktörer, domare och ledare för att kontinuerligt höja kvaliteten på klubbens verksamhet och göra det möjligt för individer att utvecklas.

 • Alltid söka samarbeten inom och utanför klubben, i syfte att utvecklas och uppmuntra medlemmars nyfikenhet och ödmjukhet inför andra.

 • Vara transparent gentemot alla medlemmar, uppmuntra engagemang i verksamheten och sörja för en stabil ekonomi samt en administration med effektiva och enkla rutiner.
Barnkonventionens värdegrund

 

VI FÖRSÖKER jobba enligt FN:s barnkonvention. Men vi anser att dessa rättigheter inte bara gäller barn, utan är tillämpliga på alla våra medlemmar. I korthet handlar det om medlemmarnas bästa och medlemmarnas rätt till inflytande samt att inga medlemmar får diskrimineras och att alla har rätt till utveckling. Det är mål vi ständigt måste jobba med, efterhand som nya medlemmar, nya tränare och nya föräldrar dyker upp och gamla faller ifrån. Ett arbete som aldrig blir färdigt, som alltid måste diskuteras och som kräver din medverkan ifall det ska bli bra.

 

DET ÄR OK ATT SÄGA IFRÅN. Om man upplever att man inte förstår något, att någon gjort något dumt – en träningskamrat, en tränare, eller någon annan i klubben – säger man till sin tränare eller ber om hjälp av en vuxen. Problem löses bäst där de uppstår. I sista hand hör man av sig till styrelsen.

 

DET ÄR INTE ALLTID OK ATT GÖRA SOM MAN VILL. Judon har en tydlig värdegrund som bland annat handlar om att visa artighet, att alltid hälsa och vara hjälpsam, vara rättvis, vara ärlig, säga vad man tycker utan att såra eller ljuga, hålla vad man lovar, vara självkritisk och inte skryta, visa respekt för andra, vara lyhörd och tålmodig, ha självkontroll, kontrollera sitt uppförande och humör.

Det kan handla om att man inte springer ifrån mattan utan att fråga tränare om lov, att man är tyst under träningen och som förälder vid sidan av är man tyst när tränaren instruerar eleverna samt vid inledning och avslutning av träningen. I judons värdegrund finns också vänskap som en mycket tongivande del. Att verka för en miljö som motverkar negativt grupptryck och mobbning, är en självklarhet.

Judons värdegrund
Så här formulerar Svenska Judoförbundet judons värdegrund:

 • Artighet (courtesy)det är att alltid uppträda korrekt mot andra. Det spelar ingen roll vem du är, var du kommer ifrån, eller vad som gjort att just du är här. Alla människor är värda att bemötas med artighet.

 • Hederlighet (honour), handlar för judoutövare om att hålla det vi lovar. Att vi alltid håller de överenskommelser som vi gör med den vi tränar med och att den kan lita på att vi ska hjälpa varandra att bli bättre tillsammans. Att varje judoutövare har ett ansvar för välbefinnandet hos den som den tränar med.

 • Mod (courage)det är att våga göra det som är rätt även om det också finns rädsla. Vi tränar på att vara modiga varje träning då vi prövar saker som vi ännu inte lärt oss helt eller när vi låter oss bli kastade. Judoträning är att våga bjuda på sig själv och att våga pröva det som vi lärt oss.

 • Respekt (respect),genom att visa respekt skapas förtroende. Det handlar om att vara lyhörd och tålmodig och respektera andra människor. Respekten för varandra är en av de viktigaste och kanske mest framträdande grunderna för judo. Vi visar vår respekt på varje träning genom att alltid buga till den vi tränar med, till vår grupp och också till vår klubb/träningslokal.

 • Självkontroll (self control), att i alla situationer kontrollera sitt uppförande och sitt humör. När vi tränar på teknik övar vi oss hela tiden i att ha god kontroll på både oss själva och den vi tränar med. När vi övar på kampmomentet eller tävlar kommer vi att både lyckas och misslyckas, både vinna och förlora. Alla de situationerna kan vi lära oss något av utan att tappa kontrollen över vårt uppförande.

 • Vänskap (friendship), är det yttersta målet med judo. det handlar om att skapa en miljö som motverkar negativt grupptryck och mobbing. Genom att vara fysiskt väldigt nära varandra på judoträningen är det lättare att utveckla en vänskap. Vi relaterar också till en människa i taget – vår träningspartner – men med flera olika i vår grupp på varje träning. Det skapar bra förutsättningar för en god och växande vänskap.

 • Ärlighet (sincerity), det är att säga vad man tycker utan att såra någon, tala osanning eller ha dolda syften. När vi tränar judo så behöver vi ofta ge varandra feedback och hjälpa varandra att bli bättre och utvecklas. Eftersom judo alltid utövas i grupp så behöver vi även hjälpa varandra att fungera så bra som möjligt i gruppen också.

 • Ödmjukhet (modesty), det är ödmjukt att känna till både sina styrkor och sina svagheter och agera utifrån den kunskapen. Alla på en judoträning är lika viktiga och lika välkomna oavsett grad, kunskapsnivå eller tidigare erfarenhet. En viktig princip inom judo är att ömsesidig hjälp leder till ömsesidig välgång.
 
Hey Judoka!
Are you visiting Stockholm?
Feel free to come by and practice with us! Please contact: sjk@stockholmsjudoklubb.se
Judodräkter:
SJK har ett samarbete med
Green Hill Sports
Uppge kod SJK20 så får du 5% rabatt i webbshopen.

Klubbkläder:
Se vår shop hos Stadium!